Informacije

1. Splošno


Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za nakup preko spletne trgovine www.gamers.si (v nadaljevanju spletna trgovina), ki jo upravlja podjetje KONZOLAB, Spletna trgovina, d.o.o., Glavna ulica 11, 9220 Lendava, matična številka: 8714690000, davčna številka: 46672966, spletni naslov: www.gamers.si elektronska pošta: info@gamers.si

Podjetje je zavezanec za DDV. Identifikacijska številka za DDV: 46672966, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod št. Srg 2020/29246,

transakcijski račun: SI56 1910 0001 1568 177

kot prodajalec.

Nakup v spletni trgovini je možen za pravne in fizične osebe (v nadaljevanju kupec). Nakup je možen le za osebe, starejše od 18 let, in poslovno sposobne osebe. Nakup v spletni trgovini ni možen za veletrgovce oz. za preprodajo izdelkov. V zvezi s tem si prodajalec pridržuje pravico preveriti vsako pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe med prodajalcem in kupcem in se nanašajo na nakup izdelkov v spletni trgovini.

Splošni pogoji poslovanja urejajo delovanje prodajalca, pravice in obveznosti kupca ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini.

Nakup v spletni trgovini se šteje za nakup, opravljen na ozemlju Republike Slovenije, za kar se uporablja slovenska zakonodaja.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu.

Splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani prodajalca, kupec si jih lahko prenese na svojo elektronsko napravo:


S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med prodajalcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine. Z oddajo naročila se šteje, da je kupec v celoti prebral in razumel te splošne pogoje poslovanja, z njimi izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja.

Z registracijo v spletno trgovino pridobi uporabnik uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Uporabnik z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec spletne strani postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.


2. 
Nakup v spletni trgovini

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku. Naročilo je možno oddati preko spleta 24 ur na dan in 7 dni na teden.

Kupec odda naročilo s predhodno registracijo v spletno trgovino.

Ob registraciji kupec vnese naslednje obvezne podatke:

  • ime in priimek (potrošnik) ali naziv (pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik),
  • elektronski naslov,
  • kontaktno telefonsko številko.

Ostale podatke lahko vnese kasneje ali ob nakupu. Vse posredovane podatke lahko spreminja kadarkoli v svojem profilu.

Geslo pozna le kupec. Če kupec geslo pozabi, lahko prodajalca zaprosi za novo geslo.

Za nakup mora kupec posredovati zahtevane podatke, sicer ne more s prodajalcem skleniti kupoprodajne pogodbe. Kupec posreduje prodajalcu naslednje podatke:

  • ime in priimek (potrošnik) ali naziv (pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik),
  • davčno številko (pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik, šele ob nakupu),
  • elektronski naslov,
  • kontaktno telefonsko številko,
  • naslov za dostavo,
  • naslov za izdajo računa.

Kupec jamči za točnost podatkov. Za točnost podatkov, ki jih vnese kupec, prodajalec ne odgovarja.

3. Ponudba v spletni trgovini


Spletna trgovina je specializirana za prodajo zabavne elektronike, in sicer igralnih konzol, iger in dodatkov.

V spletni trgovini so navedeni ime izdelka, opis in tehnične značilnosti izdelka ter slika izdelka. Estetske razlike med sliko in dejanskim izdelkom ne vplivajo na tehnične lastnosti izdelka.

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.


4. 
Cena


Vse cene, prikazane v spletni trgovini, so navedene v evrih. Cene že vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Stroški dostave in plačila niso vključeni v ceno izdelkov in se doplačajo. Morebitne akcijske cene so v spletni trgovini posebej označene.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen v spletni trgovini. Cene se lahko kadarkoli spremenijo brez opozorila. 

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Na spletno ceno so možni pribitki, glede na izbrani način plačila (glej točko 5.). Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe.

Prodajalec bo izdal račun za naročene in odpremljene izdelke v skladu z veljavno zakonodajo. Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Račun za kupljene izdelke bo kupec prejel po elektronski pošti. Kupec je dolžan posredovati točne, popolne in resnične podatke, potrebne za izdajo računa. V primeru, če tega ne stori ali posreduje nepopolne ali napačne podatke, prodajalec ni dolžan izdati novega računa.

Prodajalec v svojem sistemu hrani elektronski račun, rok hrambe je v skladu z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi. Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga posredovati kupcu.


5. 
Postopek nakupa


Predstavitev ponudbe v spletni trgovini šteje za vabilo k ponudbi pod objavljenimi pogoji.


Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe


V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

- prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun;

- iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;

- izbor izdelka za nakup;

- dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;

- določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;

- pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;

- izbor načina dostave izdelka;

- izbor načina plačila;

- pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter

- potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

Kupec izbere izdelek za nakup preko spletne strani s potrdilom na gumb "V košarico". Pred oddajo naročila lahko kupec preveri vsebino košarice in jo spremeni, vnese ali spremeni osebne podatke in preveri strošek dostave.

S potrdilom na gumb "Oddam naročilo" kupec odda naročilo.

Z oddajo naročila kupec izjavlja, da so podatki, ki jih je posredoval točni, da je starejši od 18 let in da je poslovno sposoben. Kupec se strinja, da prodajalec lahko uporabi posredovane podatke za izpolnitev naročila, zlasti za to, da prodajalec naveže stike z njim preko elektronske pošte ali telefona. Z oddajo naročila se kupec zaveže, da bo plačal kupnino in prevzel naročeno in da se strinja s temi splošnimi pogoji poslovanja in jih sprejema.

Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

- vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;

- vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;

- spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;

- odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter

- obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

- spreminja izbrani način dostave izdelka;

- spreminja izbrani način plačila ter

- pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

Prodajalec in kupec medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev na daljavo urejata s temi pogoji, ki predstavljajo sestavni del pogodbe, sklenjene na daljavo. Kupec se mora pred sklenitvijo pogodbe na daljavo seznaniti z vsebino teh pogojev ter potrditi strinjanje s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz teh pogojev in z obveznostjo plačila.

Z oddajo spletnega naročila kupec potrdi strinjanje s plačilom in s temi pogoji poslovanja, ki jih brezpogojno sprejema v celoti.

Naročilo o nakupu blaga in storitev je praviloma sklenjeno, ko kupec na elektronsko pošto prejme potrdilo o naročilu, če pogoji pri posamezni ponudbi izrecno ne opredeljujejo drugače. Pogoje o nakup blaga in storitev in potrdilo o opravljenem naročilu blaga in/ali storitev kupec prejeme na e-naslov, ki ga je vpisal ob registraciji ali neregistraciji.

Po oddaji naročila s strani kupca pošlje prodajalec potrditveno elektronsko sporočilo o prejemu naročila s podrobnostmi naročila na elektronski naslov kupca. V roku 1 ure od prejema tega sporočila ima kupec možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica kupec po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Kupcu so v njegovem profilu na spletni strani prodajalca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

Ko informacijski sistem sprejme naročilo kupca, prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in v največ dveh delovnih dneh od datuma oddaje naročila na elektronski naslov pošlje potrdilo o sprejemu naročila.

Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Po obdelavi naročila prodajalec naročilo potrdi ali z razlogom zavrne. Prodajalec potrdi naročilo po elektronski pošti, pri čemer potrditev vsebuje sprejem ali zavrnitev naročila. Obvestilo vključuje tudi obvestilo o odpremi izdelkov. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila prodajalec kupca po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je nepreklicno sklenjena v trenutku, ko prodajalec potrdi naročilo (kupec po elektronski pošti prejme potrditev naročila), če pogoji pri posamezni ponudbi izrecno ne opredeljujejo drugače. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Pogodba, ki jo skleneta prodajalec in kupec, oz. naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca in je kupcu dostopna na spletni strani v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Rok hrambe je v skladu z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi. To organizirano prodajo na daljavo vodi prodajalec, ki za namen sklenitve pogodbe vse do trenutka njene sklenitve uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo (npr.: elektronska pošta in splet ali internet).

Prodajalec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

V primeru, če naročenega izdelka ni na zalogi, prodajalec kupca o tem obvesti. Ko je izdelek dobavljiv, kupec prejme obvestilo o odpremi.

V primeru prednaročila prodajalec kupca obvesti, ko je izdelek na zalogi. Kupec lahko takrat še vedno odstopi od naročila.

Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne naročilo. O tem kupca obvesti po elektronski pošti.

Če kupi digitalni izdelek (token), ima kupec na voljo 30 dni od dneva nakupa, da izdelek aktivira. Spletna trgovina ne prevzema nikakršne odgovornosti za veljavnost digitalnih kod (token), aktiviranih po 30-dnevnem obdobju.

Izdelki z oznako "Lahko se naroča" - pri zunanjih partnerih preverimo dobavljivost izdelka in Vas obvestimo o tem.

 

6. Plačilo

 

Prodajalec omogoča plačilo po povzetju z gotovino ob prevzemu (v tem primeru velja spletna cena), z nakazilom kupnine (predplačilo) na transakcijski račun prodajalca po izdelani ponudbi oz. predračunu (v tem primeru velja spletna cena), z bančno kartico ali kreditno kartico pri dostavni službi (GLS).


7. 
Način in roki dobave

Izdelki na zalogi se odpremijo v 1 do 4 delovnih dneh po potrditvi naročila. Prodajalec se zavezuje, da bo naročen izdelek preko pogodbenih partnerjev dostavil na naslov za dostavo, ki ga je kupec navedel pri oddaji naročila. Prodajalec dostavo naročenih izdelkov izvaja preko pogodbenih partnerjev izključno na naslov v Republiki Sloveniji. Prodajalec bo naročene izdelke dostavil v dogovorjenem roku in skladno s pogoji in ceniki, ki jih določa dostavna služba. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli zamudo s strani dostavne službe.

Strošek dostave je: 3,99 EUR. Strošek dostave se prišteje strošku naročila, kar je razvidno v košarici in na računu. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je GLS General Logistics Systems Slovenia, logistične storitve d.o.o., Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana, vendar si prodajalec pridržuje pravico, da izbere drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo učinkoviteje izpolnil.

8. Preklic naročila


Naročilo, ki še ni potrjeno, lahko kupec prekliče na naslovu info@gamers.si ali na telefonski številki +386 2 707-4155 ob delavnikih od 9. do 16. ure.

Če je naročilo že potrjeno, ga lahko kupec prekliče na naslovu info@gamers.si ali na telefonski številki +386 2 707-4155 ob delavnikih od 9. do 16. ure.

Če je naročilo že odpremljeno, lahko kupec pošiljko zavrne dostavni službi.


9. 
Pravica do odstopa od pogodbe


V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ima kupec (potrošnik) pravico, da v 14 dneh od prejema izdelka prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe brez navedbe razloga za svojo odločitev.

Svojo namero za odstop od naročila lahko kupec posreduje po elektronski pošti na info@gamers.si z nedvoumno izjavo, da odstopa od pogodbe. Obvestilo o odstopu od pogodbe si lahko prenesete TUKAJ.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti prodajalcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je kupec prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. Šteje se, da kupec pravočasno vrne izdelek, če ga v roku iz tega člena izroči dostavni službi, ki jo pooblasti prodajalec za prevzem izdelka.

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Enako velja za koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se kupcu ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši prodajalec na osebni oz. transakcijski račun kupca. Koriščeni darilni bon prodajalec vrne v obliki dobropisa. Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil vse dokler kupec ne vrne izdelka.

Kupec po določbah zakona prodajalcu odgovarja za vsako znižanje vrednosti izdelka, ki je posledica uporabe izdelka.

Kupec (potrošnik) krije stroške vračila blaga.


10. 
Garancija


Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev na garancijskem listu ter ob predložitvi računa.

Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima.

Prodajalec se zavezuje, da bo reklamacijo rešil v najkrajšem možnem času.

Prodajalec jamči za garancijo za brezhibno delovanje v skladu z veljavno zakonodajo eno leto. Vsaka druga garancijska doba ali garancija je navedena pri posamezni dobavi izdelka.

Kupec prodajalca o uveljavljanju stvarne napake obvesti po elektronski pošti na naslov info@gamers.si. Prodajalec po vnaprejšnjem dogovoru s kupcem pošlje dostavno službo h kupcu po izdelek.

Kupec lahko garancijo uveljavlja pri prodajalcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblaščenem servisu. Kupec najprej zahteva odpravo napake, če napake niso odpravljene v roku 45 dni, prodajalec brezplačno zamenja izdelek z enakim, novim in brezhibnim izdelkom.

Garancija se lahko uveljavlja le za napako na izdelku, ki ni nastala po krivdi kupca.

Natančneje pravico do uveljavljanja garancije ureja Zakon o varstvu potrošnikov.


11. 
Varnost


Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku prodajalca.

Za varnost je odgovoren tudi kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.


12. 
Varstvo otrok


Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Prodajalec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Prodajalec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.


13. 
Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov


Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

Prodajalec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Prodajalec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju prodajalca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Prodajalec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in prodajalec dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Prodajalec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu prodajalca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, neizključno in časovno neomejeno prenaša na prodajalca.


14. 
Odgovornost


Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.

Prodajalec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Prodajalec bo skupaj s dostavno službo poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.


15. 
Spremembe splošnih pogojev poslovanja


Prodajalec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek svoje spletne strani. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Kupec, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo prodajalcu sporoči preklic.


16. 
Reševanje sporov


Prodajalec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Kupec lahko odda pritožbo na elektronski naslov info@gamers.si. Prodajalec potrdi prejem pritožbe in obvešča kupca o poteku postopka. Če prodajalec ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med prodajalcem in kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Prodajalec si prizadeva po najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Prodajalec nima izbranega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. V skladu z zakonom prodajalec objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).


17. 
Končne določbe

Splošni pogoji poslovanja se lahko kadar koli spremenijo oziroma dopolnijo brez predhodnega opozorila ali obvestila. Kupcu se predlaga, da jih prebere pred vsakim nakupom. Vsaka posamezna verzija splošnih pogojev poslovanja je označena z datumom pričetka veljavnosti.

Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 19. 09. 2023