Digitalnih bonov žal ni možno uveljavljati pri nas!